Pakistan nekter NATO å sende forsyninger til Afghanistan via Khyberpasset etter et NATO-angrep der tre pakistanske soldater skal ha blitt drept, opplyser pakistanske tjenestemenn.

— Grunnet sikkerhetsårsaker har vi midlertidig stanset NATOs lastebiler med forsyninger, opplyser en anonym tjenestemann i Pakistans grensestyrke i Peshawar.

Ifølge nyhetsbyrået AFP blir opplysningen om at grensen er stengt, bekreftet av to grensevakter og en amerikansk diplomat ved Torkham-overgangen i Khyberpasset.

Khyberpasset er NATOs viktigste forsyningsåre mellom Pakistan og Afghanistan. Grensen ble stengt torsdag, kun få timer etter at tre pakistanske regjeringssoldater ble drept i det Pakistan hevder var et angrep utført av NATO-helikoptre.

Uprovosert

— Det var et uprovosert angrep som fant sted tidlig torsdag morgen. NATO-helikoptre tok seg inn i vårt luftrom og angrep en halvmilitær veisperring. Tre soldater ble drept og tre andre ble såret, opplyste en pakistansk sikkerhetskilde.

Angrepet mot veisperringen varte i cirka 25 minutter, og helikoptrene skal ha vært rundt fem kilometer inne i pakistansk luftrom, ifølge kilden.

Det er foreløpig ikke kjent om de pakistanske soldatene skjøt tilbake mot helikoptrene.

Mandag protesterte pakistanske myndigheter etter hendelsene i helgen, da NATO-helikoptre minst to ganger angrep mål på pakistansk side av grensen. Også mandag angrep NATO mål inne i Pakistan.

Under etterforskning

I en uttalelse fra den NATO-ledede ISAF-styrken heter det at torsdagens hendelser er under etterforskning, men at ingen NATO-soldater har tatt seg inn i Pakistan.

— Tidlig i morges oppdaget koalisjonsstyrken det de trodde var opprørere som forsøkte å angripe en koalisjonsbase i grenseområdet Dand Patan-distriktet i Paktiya-provinsen, står det i uttalelsen.

Soldatene i helikoptrene som angrep hevder de ikke krysset grensen til Pakistan. NATO har likevel iverksatt gransking for å kartlegge om det er «en sammenheng mellom de to hendelsene».

USA har de siste månedene gjennomført en rekke angrep på pakistansk side av grensen, der det har vært benyttet såkalte droner, førerløse fly. En rekke opprørere er drept i disse angrepene, som også skal ha kostet sivile liv.