Hvor mange som mistet livet i hendelsen var umiddelbart uklart, og anslagene over antall drepte varierte mellom ni og 20. I tillegg ble flere personer såret, deriblant en amerikansk soldat.

En gruppe innsatte skal ha klart å rive til seg en rifle idet de ble fulgt ut til fengselsgården, ifølge en fangevokter som selv var på jobb onsdag morgen. To ansatte ble skutt, før fangene stormet våpenhuset i fengselet. Minst sju andre fanger ble sluppet fri, blant annet flere personer som mistenkes for å være islamistiske geriljakrigere fra Russland, Saudi-Arabia og Tunisia.

Mange av de innsatte ved høysikkerhetsfengselet på militærbasen Adala antas å være involvert i terrorisme. Det totale antallet fanger skal ligge et sted mellom 90 og 200.

– En skuddveksling etterlot fire irakiske fangevoktere, en tolk og fire fanger døde. I tillegg ble en amerikansk soldat og fem fanger såret i fluktforsøket. Alle fangene er gjort rede for, heter det i en amerikansk militæruttalelse.

Kilder i politiet og i det irakiske innenriksdepartementet mener på sin side at minst 20 fanger ble drept i rømningsforsøket.