FN-inspektørene vil trenge flere måneder for å kunne bekrefte at Irak ikke er i besittelse av masseødeleggelsesvåpen, sa lederen for inspektørene Hans Blix fredag. -Det vil ikke ta år, men det vil ta måneder, opplyste Blix, da han leverte en muntlig redegjørelse for inspektørenes arbeid i FNs sikkerhetsråd. Amerikanske uttalelser de siste dagene tyder på at USA ikke vil gi inspektørene en slik langvarig frist. President George W. Bush sa torsdag at USA vil be Sikkerhetsrådet votere over et nytt amerikansk resolusjonsforslag i løpet av noen dager. Bush sa at USA er klar til å gå til krig mot Irak selv om resolusjonen ikke får flertall i Sikkerhetsrådet. Blix fortalte Sikkerhetsrådet at Irak har gitt et betydelig bidrag til avvæpningen av landet ved å ødelegge al-Samoud-raketter som er forbudt av FN. Men han stilte også spørsmål ved verdien av en bedre samarbeidsvilje fra Iraks side så lenge landet fortsatt ikke har levert alle dokumenter FN har bedt om. Ingen overraskelser Den svenske lederen for FN-inspektørene kom ikke med noen uventede avsløringer da han redegjorde for våpeninspektørenes arbeid i Sikkerhetsrådet fredag ettermiddag. FNs våpeninspektører har ikke funnet noen tegn til underjordiske produksjonsanlegg eller lagre for kjemiske eller biologiske våpen, opplyste Blix. Inspektørene har heller ikke klart å bekrefte amerikanske påstander om at Irak skjuler våpen i mobile laboratorier, opplyste han. Men Blix mener at Irak burde har utlevert flere dokumenter om landets våpenprogram. -Irak bør kunne gi oss flere dokumenter. Vi har bare mottatt noen få dokumenter, påpekte han. Blix konkluderte med at Irak har trappet opp samarbeidet med inspektørene. Men det er fortsatt mange spørsmålstegn knyttet til hvor mye miltbrannbakterier og VX nervegass Irak i sin tid produserte, sa han. Ulike tidsperspektiv Den muntlige redegjørelsen fra Blix skal brukes som grunnlag når de 15 medlemslandene av Sikkerhetsrådet skal ta stilling til et nytt resolusjonsforslag som kan åpne for krig mot Irak. Ifølge en fransk diplomat i FN-hovedkvarteret ønsker verken USA eller Storbritannia et kompromiss for å løse Irak-krisen. -Det er ikke noe ønske om et kompromiss, sa diplomaten like før Hans Blix ga Sikkerhetsrådet en muntlig rapport om inspektørenes aktivitet de siste ukene. Russlands president Vladimir Putin fortalte Bush noen timer før møtet i Sikkerhetsrådet at Russland vil fortsette å arbeide for en diplomatisk løsning på Irak-krisen IAEA uten funn Lederen for Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) Mohamed ElBaradei tilbakeviste i sin redegjørelse påstander om at Irak har forsøkt å skaffe seg uran fra det afrikanske landet Niger. -Vi har derfor konkludert med at disse opplysningene er grunnløse, sa ElBaradei. Det var USA og Storbritannia som tipset inspektørene om den angivelige uranimporten fra Niger. Det finnes heller ingen bevis for at Irak har planer om å bruke bestilte aluminiumsrør til å produsere kjernevåpen, sa IAEA-lederen i Sikkerhetsrådet. Inspektørene har ikke funnet noe tegn på ulovlig virksomhet med sikte på å lage atomvåpen, opplyste han.

HANS BLIX.
FOTO: REUTERS