— De nødvendige forberedelser burde være fullført slik at destruksjonsprosessen kan begynne innen 1. mars 2003, skriver Blix i et brev han overleverte til Iraks FN-ambassadør fredag.

Rakettene og tilhørende utstyr skal ødelegges med FN-inspektørene til stede og i henhold til FNs instrukser. Blix skal imidlertid ikke ha gitt noen tidsfrist for når alle rakettene samt motorer og tilleggsutstyr, skal være ødelagt.

— FNs våpeninspektører vil velge blant flere mulige destruksjonsteknikker, avhengig av hva som skal ødelegges, skriver Blix i brevet og nevner blant annet sprengning, knusing og smelting som mulige alternativer.

Brevet var adressert til Amir al-Saadi, som er en av Saddam Husseins viktigste rådgivere.

Blix krever ikke at Irak ødelegger fabrikkene som produserer rakettene, slik noen amerikanske politikere har ønsket.

Blix fortalte FNs sikkerhetsråd i forrige uke at to varianter av raketten har en rekkevidde på over 150 kilometer, og at dette er i strid med FN-resolusjon 687.

(NTB)