JAKOB RUBIN

— Vi har sett tydelige tegn på at Irak er innstilt på å vise mer velvilje og forbedre samarbeidet, sa Blix på en pressekonferanse i FNs hovedkvarter i Bagdads utkant i går.

— Vi er mer optimistiske enn da vi kom, men ord er ikke nok. Beviset på en pudding har man når man spiser den, sa han.

Sjefen for Atomenergibyrået, Muhamed al Baradei, understreket at det skal drastiske forbedringer til i de kommende dager før irakerne har bevist sin samarbeidsvilje.

— Vårt arbeid avhenger av full og aktiv deltakelse fra deres side, sa den egyptiskfødte al Baradei.

De to FN-sjefene forbereder i de kommende dager fremleggelsen av deres rapport fredag i Sikkerhetsrådet. Den betraktes på nåværende tidspunkt som det avgjørende punkt for om en USA-ledet krig mot Irak innledes innenfor de kommende uker.

Hans Blix kunne garantere at irakerne vet hva som står på spill.

— Vi har fortalt dem at vi på dette kritiske tidspunkt skal ha 100 prosent totalt samarbeide fra deres side for å sikre en fredelig løsning. Ellers ender det tragisk, sa han.

Irak har fått en frist på fire dager til å besvare en rekke åpne spørsmål, deriblant om de vil akseptere at inspektørene støttes av amerikanske U2 overvåkingsfly, som FN-resolusjon 1441 sanksjonerer.

— Vi har sett begynnelsen til en ny irakisk holdning. Jeg håper den manifesterer seg, sa Hans Blix.

Muhamed al Baradei poengterte på pressekonferansen at FN-inspektørene ikke leter etter «en rykende pistol», som George Bush har uttrykt det, men snarere etter en drastisk endring i samarbeidet med irakerne. Hans formulering kan imidlertid ikke annet enn betraktes som en advarsel til Irak.

— Innenfor de neste dagene skal vi ha en klar bekreftelse fra høyeste hold på at Irak har endret seg, sa han.

På spørsmål fra en journalist om en kommentar til George Bush uttalelse om at «spillet er ute» for Irak, sa Hans Blix:

— Vi spiller stadig med.

Uttalelsen tok en anelse av brodden på det dystre alvoret.

Hans Blix' irakiske motpart, general Amir Saadi, avleverte i helgen en rekke dokumenter til våpeninspektørene. Dokumentene inneholder forklaringer og redegjørelser for biologiske og kjemiske våpen som Irak påstår er blitt destruert.

Under helgens forhandlinger reiste Iraks utenriksminister Nadji Sabri på et overraskelsesbesøk i nabolandet Iran. De to landene har ikke vært på talefot siden den åtteårige blodige Iran-Irak krig sluttet på slutten av 80-tallet.