FNs sikkerhetsråd ga i resolusjon 1441 FNs våpeninspektører myndighet til å intervjue privat enhver tjenestemann som de trodde kunne ha inngående kjennskap til Iraks våpenprogrammer.

Våpeninspektørene fikk også myndighet til å ta med seg slike tjenestemenn ut av Irak.

I et brev torsdag fikk Irak frist til utgangen av desember til å sette opp en liste med vitenskapsfolk med tilknytning til programmer for masseødeleggelsesvåpen, opplyste Blix' talsmann Ewen Buchanan.

Irak har vært klar over at brevet ville komme siden Sikkerhetsrådet vedtok sin resolusjon 8. november, og listen er trolig klar allerede, sier diplomater.

Blix har imidlertid ytret seg kritisk til hva man kan få ut av denne typen handling, og har advart mot å dra det for langt.

— Vi skal ikke bortføre noen, og vi skal ikke opptre som et avhopperkontor, sa Blix i forrige uke.

(NTB)