I et intervju med svensk TV2 søndag sa Blix at USAs president George W. Bush syntes å snakke mest om hvordan Irak skal frigjøres og at han vil sikre at de ikke lenger har masseødeleggelsesvåpen, mens statsministrene Tony Blair og Jose Maria Aznar la større vekt på å gi verden en siste sjanse til å stå sammen om å gi Saddam Hussein en siste sjanse.

Blix sa også at han ikke vil utelukke at han kan komme til å ta imot en invitasjon til å besøke Irak en gang til. Han gjorde det imidlertid også klart at FN er rede til å trekke ut våpeninspektørene på kort varsel.

Han avviste rykter om at noen av inspektørene allerede er i ferd med å bli evakuert, og sa at det dreier seg om normal rotasjon av inspektørene. Derimot er noen av våpeninspektørenes innleide helikoptere trukket ut fordi det har vist seg umulig å forsikre dem.

Han tror likevel at det fortsatt er litt tid igjen, selv om krigen har vært nær forestående lenge, fordi det vil bli gjort nye forsøk på å samle Sikkerhetsrådet om en fellesaksjon.

(NTB)