Hun sier det neppe er aktuelt for Norge å bidra med transportfly.

– Vi har fått en henvendelse i forkant av forsvarsministermøtet i Sevilla torsdag. En slik henvendelse er også sendt til andre medlemsland, sier hun.

I dag er Norge engasjert i Nord-Afghanistan. Forespørselen sier ikke noe om hvor i landet de eventuelt nye styrkene skal plasseres.

– Regjeringen vil ta standpunkt til forespørselen etter forsvarsministermøtet i NATO, sier hun.

Nei til Sør-Afghanistan

I fjor høst sa regjeringen nei til å sende ytterligere styrker. Forsvarspolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Bjørn Jakobsen, sier til NTB at ingenting har endret seg siden den gang.

– Norge bør ikke på noen måte engasjere seg i Sør-Afghanistan, sier han.

Han er bare blitt styrket i troen på beslutningen i oktober i fjor om ikke å sende flere soldater var riktig.

Jakobsen understreker også at den norske linjen om at det er viktig å styrke de sivile tiltakene er blitt møtt med stadig større forståelse og respekt i NATO.

– Viktig å lykkes

Strøm-Erichsen sier det er viktig å lykkes militært i Afghanistan fordi dette også kan være med på å skape grunnlag for å skape stabilitet og utvikling.

– Det er viktig for Norge som NATO-land at vi stiller opp, men det er først og fremst viktig å være med på å bidra til at afghanerne klarer å skape stabilitet i eget land. Det ønsker vi å bidra til, sier hun.

– Jeg vil også understreke at Norge bidrar tungt i Afghanistan i dag. Vi er helt i teten både med sivile og militære bidrag. Vi er tungt inne i nord og det skal vi fortsatt være, understreker hun.

Nei i fjor

Så sent som 18. oktober i fjor sa Norge nei til en lignende forespørsel. Begrunnelsen var at Norge er ett av de landene som allerede bidrar mest i forhold til folketallet.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa den gang at dette ikke var noen prinsipiell beslutning om at Norge ikke skulle delta andre steder i Afghanistan enn i nord.

– ISAF (International Security Assistance Force) har ansvar for hele landet, og det er ingen grense for hvor Norge kan bidra, eller hva vi kan bidra med, sa utenriksministeren.