Etter å ha undersøkt mer enn 180 mennesker over 65 år, kom forskere ved Birmingham-universitetet i Storbritannia fram til at immunforsvaret var fyrrigst hos de lykkelig gifte.

Eldre som derimot nylig hadde mistet en av sine kjære, var ekstra sårbare for virusangrep utenfra, skriver forskning.no.

For å finne ut hvordan ulike livssituasjoner påvirket folks immunforsvar, valgte forskerne ut en gruppe eldre som skulle ta influensavaksine. Deretter målte de nivået av antistoffer i blodet både før og en måned etter at sprøyta var satt.

De eldre måtte også svare på et spørreskjema om stress i hverdagen og om sivilstatus, hvor fornøyd man var med sivilstatusen, og om man hadde mistet noen nære relasjoner den siste tida.

Resultatene viste at de lykkelig gifte hadde langt høyere nivåer av antistoffer enn de som ikke trivdes. Og mennesker som hadde mistet en nær pårørende i året før de fikk vaksine, hadde en lavere immunrespons enn de som ikke hadde opplevd slike dødsfall.

– Det er spesielt viktig at de som nylig har mistet noen, de single, skilte og enkefolk får tatt vaksinene sine, konkluderer Anna Phillips som ledet studiet.

LYKKELIG GIFT: Märtha Louise og Ari har muligens unngått influensa siden de giftet seg, skal vi tro britisk forskning.
Scanpix