PER NYHOLM

Det var bare kreditorenes grådighet og deres tro på Parmalats magiske navn, som holdt liv i det for lengst uholdbare eventyret.

Tidlige advarsler

To ledende institusjoner, hvis oppgave er å se kritisk på børsnoterte selskaper, stilte seg attpåtil særdeles skeptisk til styringen av Parmalat. Institutional Shareholder Service (ISS) plasserte den italienske næringsmiddelgiganten nederst på sin liste over europeiske konserner og svært langt nede på en liste over 1800 europeiske, asiatiske og fjernøstlige selskaper. Det skjedde så tidlig som i fjor vår. Kort etter kritiserte Governance Metrics International (GMI) at verken Parmalats direksjon eller styre rådet over den uavhengighet eller ekspertise som måtte kreves av et så stor konsern. De to institusjonene klaget også over Tanzi-klanens etter hvert helt uoverskuelige nett av selskaper, datterselskaper og filialer, som Parmalats penger fosset gjennom, uten at det var mulig for utenforstående å se hva som skjedde. Likevel fortsatte internasjonale banker som CityGroup, Bank of America og Deutsche Bank sitt nære samarbeid med Parmalat og solgte konsernets papirer — aksjer så vel som obligasjoner - til godtroende investorer.

Resultatet - kan man høre i Parmas brolagte gater og streder - er at folk i massevis har mistet sine sparepenger.

Mens denne debatten skjerpes, forsøker påtalemyndigheten å trenge inn i Tanzi-klanens mysterier for om mulig å finne i hvert fall noen av de forsvunne milliardene. Umiddelbart ser det ut til at statsadvokatene i Parma og Milano samler seg om Bank of America, som antas å ha plassert papirer til en verdi av omkring en milliard euro eller åtte milliarder kroner mellom 1997 og 2003. Interessen hevdes å samle seg om finansmannen Luca Sala, som arbeidet for Bank of America, inntil han lot seg hyre av Calisto Tanzi som dennes økonomiske konsulent.

Påtalemyndigheten vil også avhøre Tanzis datter, Francesca Tanzi, som forestod reisebyrået Parmatour, en av Parmalats avleggere, der familien etter sigende skal ha tømt morselskapet for opp til 1,5 milliarder euro.

Det svarte hull

En tredje hovedperson i rettsdramaet forventes å bli Giovanni Bonici. Han har ledet Parmalats forretninger i Venezuela og Karibia, hvor andre milliarder skal ha forsvunnet i et til formålet skapt svart hull. Bonici vendte i forrige uke tilbake til Italia. Hans advokat sier at hans klient er uskyldig, men kan ha undertegnet forskjellige dokumenter uvitende om deres mulige kriminelle karakter.