Forskerne håper at de nye mulighetene skal føre til utvikling av nye medisinske behandlingsmetoder, melder avisen The Guardian i dag.

Britiske myndigheter vil trolig åpne for den omstridte forskningen onsdag, ifølge avisen.

Forskere ønsker å lage embryoer ved å forene arvestoff fra mennesker med egg fra dyr. Formålet er å lage såkalte embryonale stamceller — celler som ennå ikke er ferdig spesialisert, men som har evnen til å utvikle seg til ønskede celletyper.

Håpet er at forskningen skal lede frem til kurer for Parkinsons, Alzheimers og alvorlige lammelser.

Erstatter kvinnens egg

Bakgrunnen for at forskerne ønsker å bruke egg fra dyr, er mangel på egg fra mennesker. Det er teknisk vanskelig å ta ut egg fra kvinnens eggstokker, og prosessen forutsetter at kvinnen settes på en langvarig hormonkur. Slike problemer kan unngås ved at eggene hentes fra dyr i stedet.

Ifølge det britiske regelverket må de befruktede eggene tilintetgjøres etter 14 dager - når de er på størrelse med et knappenålshode - og det er ikke tillatt å sette dem inn i livmoren.

Motstandere av den nye forskningen, deriblant flere religiøse grupper, mener den visker ut skillet mellom mennesker og dyr.

Forbudt i Norge

I Norge har motstanden mot denne typen forskning vært nærmest unison. Et forbud mot å fremstille embryoer ved at arvemateriale fra menneske settes inn i en eggcelle fra dyr, ble innført i 2002. Året før hadde Bioteknologinemnda avslått en søknad fra forsker Sigurd From, om å forene arvemateriale fra mus og menneske.

— Selv om denne type forskning omgår problemene med donasjon av egg reiser den en rekke andre etiske spørsmål, sier seniorrådgiver Ole Johan Borge i Bioteknologinemnda.

Både politiske, religiøse og faglige grupper stilte seg bak forbudet da loven var til høring.

Dyreeggene som britiske forskere vil ta i bruk, skal tømmes for det meste av dyrets DNA før det menneskelige arvestoffet settes inn. Likevel vil det være rester av dyrets DNA i egget, i de såkalte mitokondriene.

Usikkert

— Man har foreløpig svært lite kunnskap om det faktisk vil la seg gjøre å klone ved å sette arvemateriale fra menneske inn i eggceller fra dyr, sier Borge.

Forsøk har gitt forsiktig grunn til optimisme, men til nå er det ingen som har klart å klone menneskeembryoer, selv om de har brukt eggceller fra kvinner.

— Hvis det skulle vise seg mulig å klone ved å bruke egg fra dyr, er det viktig å finne ut om disse klonede embryoene er tilstrekkelig like menneskeembryoer til at forsøkene vil gi de svarene forskerne ønsker å finne. Mange har derfor innvendinger av faglig art, sier Borge.

Er det greit å blande DNA fra mennesker og dyr, når målet er å kurere alvorlige sykdommer? Bør slik forskning tillates i Norge? Si din mening i kommentarfeltet under!

Wikipedia.org
Arkiv