Palestinerne er fornøyd med at Bush krever israelsk tilbaketrekking fra de palestinske områdene, men raser over den krasse kritikken av Yasser Arafat.

Israel fnyser av appellen om tilbaketrekking, og gjorde det torsdag klart at det ikke blir noen tilbaketrekking før en våpenhvile er etablert.

-Hvis det er en våpenhvile, er det ingen grunn til å bli i de palestinske områdene. Men en våpenhvile krever begge parter. Vi kan ikke alene komme fram til en våpenhvile, sa Israels finansminister Silvan Shalom.

Arafat klar Bush vil sende utenriksminister Colin Powell til regionen i neste uke. Palestinernes sjefforhandler, Saeb Erakat, sa at Arafat er klar til å møte Powell slik at resolusjonen i FNs sikkerhetsråd om israelsk tilbaketrekking og en våpenhvile, kan gjennomføres.

-Vi vil ha en amerikansk, politisk visjon om den israelske tilbaketrekningen, og vil at denne visjonen gjennomføres, sa Erakat til AFP. Men både han og andre palestinere avviser fullstendig Bushs bemerkninger om at Arafat har forådt sitt eget folks håp.

Organisasjonsminister i Arafats regjering, Hassan Asfur, sa Bush i realiteten hadde gitt Israel rett til å drepe Arafat, fordi han blir beskyldt for terrorisme.

Ros De europeiske tungvekterne, Frankrike og Storbritannia, roste Bushs beslutning om å engasjere seg i fredsprosessen.

Frankrikes utenriksminister Hubert Vedrine, som har vært en sterk kritiker av Bushs politikk, kalte talen et "diplomatisk vendepunkt".

Storbritannias viseutenriksminister, Ben Bradshaw, sa at det faktum at USA nå er i ferd med å engasjere seg mer, er svært velkomment.

-Det er noe den britiske regjering og vår statsminister har jobbet intenst i kulissene med å få til, sa han.

Europakommisjonens president, Romani Prodi, føyde seg inn i rekken av optimistiske politikere.

-Jeg tar varmt imot uttalelsene fra Bush. Det var et uttrykk for besluttsomhet og godt lederskap, sa han. Prodi advarte Israel om at den militære offensiven på Vestbredden nører opp under ilden.

Fornøyd Også Norges utenriksminister er godt fornøyd. Norge støtter forslagene om øyeblikkelig våpenhvile, israelsk tilbaketrekking og gjenopptakelse av dialogen mellom israelere og palestinere.

-Jeg er meget tilfreds med at president Bush legger Sikkerhetsrådets resolusjoner til grunn, herunder resolusjon 1402 som ble vedtatt sist uke i Sikkerhetsrådet, sier Jan Petersen.

Petersen mener det bare er USA som har den nødvendige tyngde til å få partene til å bryte voldsspiralen.