ALEX KHROL

Murmansk

Fiskerne legger ikke skjul på sitt sinne og sin misnøye, og kaller handlingene til den norske Kystvakten «urettferdig undertrykking» som tar fra dem fiskerettighetene i farvannene ved Spitsbergen.

Medlemmer av Fiskerlaget i Murmansk, som kom sammen i dag for å diskutere «Elektron»-saken med de lokale myndighetene i Murmansk, kaller den norske Kystvaktens handlinger brutale og uten sidestykke. Fiskarlaget vil støtte det russiske selskapet ZAO «Kors» som er eier av «Elektron» og ZAO «Bioshelf» som eier «Grigory Arlashkin», en annen russisk tråler som fikk motorstopp da den gikk seg fast i et garn.

Vil saksøke Kystvakten

De russiske fiskerne sier at det har vært altfor hyppige inspeksjoner og arrester av russiske fiskefartøy de siste årene. De klager over tidkrevende papirinspeksjoner og nevner at Kystvaktene har vært svart aktive og uvennlige i farvannene ved Spitsbergen i den siste tiden. Som eksempler nevner fiskerne den nylig oppbrakte russiske tråleren «Metelitsa» og den unnslupne «Elektron», som er anklaget for å bryte fiskerirestriksjonene.

— Vi skal saksøke den norske Kystvakten og den norske marinen og fremme vår protest overfor den norsk-russiske fiskerikommisjonen som snart skal ha møte i Kaliningrad. Vi mener at de norske myndighetene tar i bruk militært press for å påvirke kvoteforhandlingene, sa leder av Fiskerlaget i Murmansk, Gennadiy Stepakhno, til Bergens Tidende.

Tidligere fiskerileder ved Spitsbergen, Abakumov, som var Russlands representant ved øygruppen fra 1980 til 1986, luftet tanken om å gjeninnføre sovjettidens instruksjoner til russiske trålerkapteiner om å nekte å la norske inspektører komme om bord, samt nekte å signere eller vise papirer.

Behov for avklaring

Men på tross av at de russiske fiskerne også støtter den russiske utenriksministeren Lavrovs erklæring om at Russland aldri har godtatt norske bestemmelser i fiskerisonen ved Spitsbergen, har de foreløpig ikke mottatt noe særlig støtte fra de russiske myndighetene sentralt. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Novosti, mener Lavrov at det nå trengs særskilte konsultasjoner om farvannene rundt Spitsbergen mellom norske og russiske eksperter.

Generelt sett prøver de russiske myndighetene å unngå gjøre «Elektron»-episoden til en skandalesak.

Etter hendelsen har russiske aviser og eksperter begynt å ta opp behovet for en endelig avklaring om farvannene rundt Spitsbergen, men ingen av dem snakker om miljøtruslene overfiske og ulovlig fiske representerer.

DIREKTØR: Andrey Losev, direktør i ZAO «Kors», som eier den russiske tråleren «Elektron»