Tidligere har den britiske statsministeren insistert på behovet for en FN-resolusjon, bortsett fra om bare ett enkelt land nedla det han har kalt "et urimelig veto".

Men i en debatt med ungdommer på musikkanalen MTV torsdag antydet Blair for første gang at han er forberedt på å gå til krig selv om en rekke land stemmer nei.

— Dersom det blir lagt ned veto fra et av de faste medlemmene eller flere land bruker sin nei-stemme på en urimelig måte, ville jeg gå til krig uten en FN-resolusjon, sa han.

Men han insisterte på at han fortsetter å arbeide hardt for å få gjennom en FN-resolusjon, og at han helst ikke vil gå utenom FN.

Storbritannia leter febrilsk etter et kompromiss i Sikkerhetsrådet, etter at Kina har sluttet seg til Frankrike, Russland og Tysklands motstand mot en ny FN-resolusjon som kan gi grønt lys for angrep på Irak.

Torsdag jobbet Storbritannia i kulissene med et endret forslag til FN-resolusjon, som ifølge lekkasjene skal kunne gi Irak litt mer tid til å la seg avvæpne på fredelig vis.

I debatten på MTV insisterte Blair også på at den eventuelle krigen mot Irak ikke har noe med olje å gjøre.

— Den har ingenting med olje å gjøre, ikke for oss, ikke for Storbritannia, ikke for USA, sa Blair da han svarte på spørsmål fra ungdommer på musikkanalen.

Ifølge Blair vil Iraks oljekilder ikke bli overtatt av invasjonsstyrkene i tilfelle et angrep. Han kritiserte også Frankrikes og Russlands motstand mot militært angrep på Irak. I programmet som blir sendt fredag, ga han også klart uttrykk for at krig kunne avverges om Saddam Hussein flyktet og gikk i eksil.

(NTB)

TONY BLAIR: Kan komme til å ignorere et FN-veto.
FOTO: SCANPIX