Nylig gjenvalgte statsminister Tony Blair brukte talen til å varsle en innstramming av røykeloven i landet.

Dronningen la fram om lag 40 planlagte nye lover som regjeringen vil innføre i løpet av sin neste femårsperiode etter at den ble gjenvalgt 5. mai.

— Det vil bli innført lovgiving for å forby røyking i lukkede, offentlige rom og på alle arbeidsplasser, leste dronningen fra tronen øverst i Overhuset, der hun satt iført krone og store mengder smykker.

Regjeringen presenterte for første gang i november planene om å forby røyking på alle arbeidsplasser og restauranter, samt i alle puber som serverer mat, innen de neste fire årene.

REUTERS