Blair kommer til å be sine partifeller følge reformkursen han selv staket ut da han overtok som partileder i 1994, ifølge utdrag fra talen som er lekket ut på forhånd.

– En forening av ambisjoner og solidaritet; økonomisk effektivitet og sosial rettferdighet som ikke regnes som fiender, men som naturlige venner og partnere i fremgang: Dette er faktorene som definerte New Labour, kommer Tony Blair til å si.

Regjeringssjefen har i lang tid vært under et økende press både utenfra og fra eget parti – ikke minst på grunn av Storbritannias støtte til krigen i Irak.

Spørsmålet om hvem som skal overta etter Blair, og når han skal gå av, har dessuten ført til uro innad i partiet.

Det neste valget vil senest bli holdt i mai 2010.

Blair holder sin tale klokken 15.15 norsk tid tirsdag.

OVERTAR?: Manglende avklaring av spørsmålet om hvem som skal overta etter Tony Blair (t.v.) som leder for det britiske arbeiderpartiet, har skapt uro internt i partiet. Finansminister Gordon Brown (t.h.) har i lang tid vært favoritt til å bli ny Labour-leder.
scanpix