JAN TYSTADLondon

Han ble født i mai 1953. Han møtte Cherie Booth i mai 1977 og ble parlamentskandidat for Sedgefield i mai 1983. Han besluttet seg for å stille som partiformann i mai 1994 og han vant parlamentsvalget i mai 1997. Den yngste i familien, sønnen Leo, ble født i mai 2000.

Britiske kommentatorer mener at det kan påvirke Tony Blairs beslutning om valgmåned. Britiske statsministere er i den privilegerte situasjon at de alene bestemmer når valget skal finne sted, den eneste begrensning er at det må skje før det er gått fem år. Labour vant valget 1. mai 1997 og Blair kan derfor vente helt til 1. mai 2002, men det kommer han neppe til å gjøre.

Mai i år synes å være et godt tips. Partiet er kommet opp fra den bølgedalen det var nede i sist sommer. Nå ligger det på om lag 45 prosent, mens de konservative ligger på 33 prosent. Labours ledelse er nok til å få et klart flertall i parlamentet, men ennå kan uventede begivenheter føre til fall i målingene og få Tony Blair til å utsette valget.

EU-skepsis Mai har flere fordeler. Da kan man se virkningene av mars-budsjettet som er ventet å inneholde skattelettelser og bedre pensjoner – begge deler trekker stemmer.

De konservative har ikke fått den oppslutning de hadde håpet med sin unge leder William Hague. Han har satset på typiske høyrevridde standpunkter som anti-immigranter, anti-EU, flere fengsler, flere politifolk og strengere straffer. Men sakene gjør ikke inntrykk fordi Labour-regjeringen allerede har lovet det samme.

Den store forskjellen er de konservatives klare EU-skepsis, de har en programerklæring om å bevare pundet i neste parlamentsperiode, men Labour har lovet folkeavstemning om euroen.

Tony Blairs politikk er å ligge lavt i terrenget når det gjelder euro-spørsmålet, han har gitt de ivrigste eurotilhengerne som utenriksminister Robin Cook, handelsminister Stephen Byers og nordirsk minister Peter Mandelson munnkurv. De skal ikke gjøre pundet til noen hovedsak før valget. Gjør de det, kan Labour tape.

U-land Stadig oftere ser man overskriften «Storbritannia et u-land». Jernbanene var den største skandalen i fjor høst, togene kolliderte, sporet av og ble enda mer forsinket. Panikken grep både regjeringen og de mange selskapene som driver jernbanene etter at de ble privatisert under John Majors konservative regjering. Oppdelingen førte til kaos som fortsatt varer – enda er ikke skinnene reparert eller togene i rute.

Et annet forhold som irriterer velgerne er mangel på politi til å holde orden og redusere forbrytelsene. Det er mangel på lærere og mangel på sykepleiere. London mangler flere tusen politifolk fordi det er så dyrt å bo i hovedstaden. Leiligheter i de bedre strøkene koster fra fem til ti millioner kroner og ingen politimann, lærer eller sykepleier kan betale slike priser.

Blair har satset på støtte fra middelklassen, han har holdt skattene nede og han har ikke forsøkt å beskatte de rike som tjener millioner av kroner i Londons City. De må for all del ikke skremmes. De kunne jo flytte pengene, er argumentet.

Positivt Labour kan vise til positive resultater. Landets økonomi er god, det er skapt en million nye arbeidsplasser, pundet er en sterk valuta og landet har fortsatt et fantastisk kulturelt mangfold.

I storbyer som London lever de forskjelligste religioner og raser stort sett fredelig sammen. England er målet for forfulgte mennesker fra de mange diktaturer rundt om i verden, som det var for nordmenn under den annen verdenskrig.

Kulturlivet blomstrer, men det kan ikke regjeringen ta æren for. Ikke noe sted er det et så mye teatervirksomhet, konserter og utstillinger som i London. Det nye Tate Modern i Southwark er blitt et praktfullt museum i et gammel elektrisitetsverk, The Eye – det største utsiktshjulet i verden – preger bybildet ved parlamentet.

The Dome derimot har politikerne ansvaret for – denne store utstillingshallen i Greenwich ble en kostbar fornøyelse. John Majors konservative regjering planla The Dome, Tony Blairs regjeringen gjennomførte planen og beregnet at 12 millioner besøkende skulle bli trukket til stedet, bare seks millioner kom før det ble stengt ved årsskiftet. Det ble en dyr fornøyelse for Lotto-selskapet og skattebetalerne som finansierte gildet.

Radikal Regjeringens største problem er likevel ulikhetene og klassesystemet. En million britiske barn lever i fattigdom. Drabantbyer i London, Birmingham, Liverpool, Manchester eller Glasgow er preget av fattigdom, narkotikamisbruk og kriminalitet. Tony Blair lovet å få slutt på fattigdommen før han ble valgt, men har ikke klart det. Noen forbedringer er gjennomført, men de offentlige tjenestene trenger mye mer penger for å bygge ungdomsklubber, idrettsanlegg, skaffe arbeidsplasser og sikre drabantbyene mot de kriminelle.

Tony Blair bruker ofte ordene radikal og revolusjonær, uten at det betyr noe.

Han kalte innføringen av NHS Direct «revolusjonært», det er en telefontjeneste hvor man kan ringe og spørre sykepleiere eller leger om råd hvis man føler seg syk. For helsetjenesten var det en stor forbedring, men neppe hva man vil kalle revolusjonært.

Blair skal ha hvisket Clare Short i øret etter et møte i skyggeregjeringen før han vant valget: – Ikke vær urolig, vi skal bli mer radikale når vi er kommet i regjeringsposisjon.

Short tilhører venstrefløyen i Labour og er bistandsminister, men hun er nok blitt skuffet. Løftet Blair hvisket henne i øret er ikke blitt oppfylt.

God idé? Ifølge spaltisten Steve Richards i The Independent har det gått ut et budskap fra Blair til statsråder og politiske rådgivere om å finne er radikal merkesak som kan bli valgkampens hovedpoeng. Labour trenger det fordi partiet har skuffet de tradisjonelle velgerne. Pensjonistene har ikke fått oppfylt sine krav, lønnsøkningene for de lavest lønnede har ikke vært store nok, og altfor mange tradisjonelle arbeidsplasser i industrien er gått tapt.

Hjemmesitterne Hvis ikke Labour gjør noe for virkelig å bedre forholdene for de lavtlønte, de som før ble kalt arbeiderklassen, kan resultatet bli at disse tradisjonelle Labour-velgerne blir sittende hjemme i protest. De gjorde det under EU-valget og lokalvalgene i fjor. Dette er Tony Blairs største frykt. Hjemmesitterne

Talemåter er ikke nok. Blair kan kalle alt mulig radikalt og revolusjonært, men det folk vil ha er bedre sosiale forhold, flere arbeidsplasser, kortere sykehuskøer, bedre pensjoner og tog som går i rute – bare for å nevne noe.

Blair er en folketaler. Han kan begeistre, men det har han gjort lenge nok nå, mener mange briter. De vil se resultatene før de stemmer på Labour en gang til. De kommer ikke til å stemme på de konservative, de sitter heller hjemme.

Millionærer Britisk politikk begynner å minne faretruende om amerikansk. Det er pengene som teller, ikke politiske ideer. De siste dagene har flere Labours millionærer blitt tvunget av media til å stå frem. Først var det den tidligere forleggeren Lord Hamlyn som erklærte at han ga to millioner pund (27 millioner kroner), deretter erklærte en annen forlegger Christoffer Odaatje at han ville gi samme beløp og tredjemann var Lord Sainsbury (eier supermarkeder og er britenes Rimi-Hagen).

Lord Sainsbury ga også to millioner pund foran valget i 1997, ble adlet og fikk jobb i regjeringen som vitenskapsminister.

En ny lov som trer i kraft senere i denne måneden gjør at alle som gir store summer til partiene må erklære dette offentlig. Liberaldemokratene vil at valgkampen skal finansieres av skattebetalerne, men de to største partiene Labour og Det konservative parti er imot. Derfor blir det ingen forandring og millionærene sikrer seg innflytelse med pengegaver.

De største partiene regner med å bruke 15 millioner pund (202 millioner kroner) hver på neste valgkamp, derfor håper de alle på at enda flere millionærer vil åpne lommebøkene.