JAN TYSTAD

En av de pårørende, Gordon Evans som mistet sønnen Llywelyn Evans (24) i en helikopterulykke, sa utenfor kirken: — Hans død var meningsløs. Derfor ønsket jeg ikke at Blair skulle komme. Hadde det ikke vært for ham, ville det ikke blitt holdt noen minnegudstjeneste her, fordi soldatene ikke ville blitt sendt dit.

Militært

Dette var ingen seiersgudstjeneste, ordet «victory» («seier») ble overhodet ikke brukt. Alle militære triumfmarsjer ble avlyst, men krigen preget gudstjenesten. Kirkelyden besto av blant andre kongelige og militære i full uniform. Erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams ledet gudstjenesten. Han er selv en motstander av krigen, men tonet ned sine egne synspunkter.

Erkebiskopen minnet statsminister Blair om politikernes ansvar. Williams sa at når krigene er over sies det ofte «at strålende idealer blir tilsmusset, fordi kampen mot urettferdighet gjerne skaper sine egne problemer. De som forsvarte militæraksjon i Irak, har selv minnet oss om at mens vi snakker, lider folket forferdelig og mens vi forsøker å ha rene hender, sprer overgrepene og undertrykkelsen seg ukontrollert (i Irak).»

Erkebiskopen ba for alle de soldater og hjelpearbeidere som er døde og sa at «moralske idealer har vist seg vanskeligere å gjennomføre enn mange hadde trodd.»

Det var en alvorlig statsminister Tony Blair som lyttet til erkebiskopen sammen med sin kone Cherie. Forsvarsminister Geoff Hoon, visestatsminister John Prescott, den konservative partileder Iain Duncan Smith og liberaldemokratenes leder Charles Kennedy var også til stede. 14 medlemmer av kongefamilien deltok, blant dem prins Philip og tronarvingen, prins Charles i tillegg til dronningen.

Seks måneder

Minnegudstjenesten ble holdt på seks månedersdagen for Saddam Hussein-regimets fall, det var dagen da statuen av diktatoren ble revet ned i Bagdad. Britiske medier er opptatt med å vurdere hva man har oppnådd.

Den britiske avisen The Independent brukte hele førstesiden i går på å vise hva som har skjedd siden krigen sluttet. Både dårlige og gode resultater ble summert. Oversikten viste at 207 amerikanske soldater og 20 britiske er drept de siste seks månedene og 518 sivile er skutt og drept i Bagdad, før krigen ble i gjennomsnitt bare seks personer skutt hver måned i hovedstaden.

Vannforsyningen er redusert. Nå får 60 prosent rent vann, før krigen hadde 85 prosent rent drikkevann. Den midlertidige regjeringen anslår at det trengs 2,8 milliarder dollar for å skaffe rent vann til 90 prosent av befolkningen.

Oljeproduksjonen er redusert. Det finnes bare 300 bensinstasjoner og de fleste må skaffe seg bensin på svartebørsen. Raffineriene produserer 1,25 millioner fat om dagen, sammenliknet med 2,4 millioner fat før krigen.

Tre av fem irakere er nå avhengig av matvarehjelp. Før invasjonen av Kuwait og de økonomiske sanksjonene startet, var Irak en av Midtøstens beste matprodusenter som kunne eksportere matvarer til andre land.

Barnedødeligheten er blitt høyere på grunn av overfylte sykehus, mangel på leger og medisiner. En undersøkelse har vist at 103 av hver 1000 nyfødte barn dør. Tilsvarende tall i 2002 var 57 av 1000.

Positivt

Det finnes positive resultater. Under Saddam Hussein var det 38 sensurerte magasiner og aviser, nå er det 189 som har fått pressefrihet. Det var ett politisk parti, mens det nå er 70 politiske partier.

Et flertall av irakerne gleder seg over at Saddam Husseins regime er fjernet. 67 prosent tror at deres liv vil bli mye bedre i løpet av de neste fem årene, og 62 prosent mener at de lidelsene de opplevde under og etter krigen er prisen de må betale for å bli fri fra Saddam Husseins tyranni.

MINNEGUDSTJENESTE: Dronning Elizabeth deltok i minnegudstjenesten for de døde soldatene i Irak.<br/> FOTO: STEPHEN HIRD, EPA/SCANPIX