EU-lederne skal møtes på det ærverdige slottet Hampton Court i London for å diskutere hvordan velferdssystemene skal samkjøres. I tillegg skal de diskutere bruken av EU-pengene de neste årene.

Storbritannia er blitt kritisert for ikke å gjøre nok for å megle fram en enighet om budsjettet for 2007–2013 mens landet har formannskapsvervet. Også samtalene i London er først og fremst ventet å omhandle «strategiske visjoner» for de 25 medlemslandene, uten at EU-lederne går i detaljer om langtidsbudsjettet.

God tone Tony Blair ønsker nemlig en god tone på møtene og ikke like bitre sammenstøt som da budsjettsamtalene brøt sammen i juni.

— Vi må sette Europa sammen igjen på et spor som går framover, sa Blair til EU-parlamentet onsdag. Blair la til at han ønsker en mer «rasjonell bruk av pengene».

Den britiske statsministeren er opptatt av hvordan den europeiske økonomien skal kunne stå imot det økende presset som globalisering utgjør.

Det er imidlertid ventet at budsjettet vil bli heftig diskutert i korridorene torsdag, ikke minst blant de fattige nykommerne i Unionen som trenger en løsning på striden for å få utbetalt sårt trengte midler.

Landbruk Ett av de mest omdiskuterte områdene i budsjettforhandlingene er de enorme utgiftene Unionen har på landbrukssubsidier.

Frankrikes finansminister Thierry Breton insisterer på at EUs rådyre landbruksprogram CAP fremdeles er en vesentlig del av Europas fremtid.

— Vi må for all del forsvare det. Uten programmet vil vi hvert år oppleve en matkatastrofe som kanskje også kan bi verdensomspennende, sa Breton i et intervju med Financial Times torsdag.

— Vi er seks milliarder mennesker i verden i dag. Om 20 år vil det være mellom ni og ti milliarder. Det må være viktig for alle å sikre mat til vårt folk, sa Breton fra Frankrike, landet som mottar mest støtte fra CAP.

Tony Blair har på sin side kalt CAP en utgift for fortiden.