Det går fram av trontalen som dronning Elizabeth leste opp under sedvanlig pomp og prakt onsdag. Trontalen er et av høydepunktene i den engelske politiske kalender.

Regjeringen Blair varsler 20 lovforslag som den vil gjennomføre bare det første året av sin andre regjeringsperiode.

Reformer nødvendig –Min regjerings sentrale målsetning er økonomisk stabilitet og investering i og reform av de offentlige tjenester, som vil føre til et rikere og mer inkluderende samfunn, sa dronning Elizabeth til stivpyntede parlamentsmedlemmer, lorder og gjester i Overhuset.

Politiet skal få rett til å beslaglegge kriminelles eiendeler, og saker som har endt med frifinnelse skal kunne gjenopptas dersom det kommer fram nye bevis. Ifølge dagens lover kan en person ikke tiltales to ganger for samme forhold.

Regjeringen understreker at investeringer verd flere milliarder kroner i skoler, sykehus, politi og offentlig transport må kombineres med reformer og modernisering. Blair har sagt han vil henvende seg til private bedrifter, dersom det offentlige ikke leverer det de skal.

Innenrikspolitikk Trontalen dreide seg nesten utelukkende om hjemlige forhold. Vanskelige saker som medlemskap i EUs valutaunion ble ikke nevnt.

–Trontalen gjorde ingenting for å avklare Labours forvirrende og uklare syn på euro’en, sier en talsmann for liberaldemokratene.

Men Labour-regjeringen gjør det klart at den vil ratifisere Nice-traktaten, som omhandler utvidelsen av EU.

Andre lovforslag skal styrke voldsofres rettigheter, åpne for privat støtte til offentlige skoler, gi leger større innflytelse på budsjetter i helsesektoren og fornye adopsjonsreglene i England.

Talen inneholdt også lovforslag som skal skape flere arbeidsplasser.

Ingen ny alkohol-lov Kontroversielle saker som revejakt og reform av Overhuset var med i talen. Labour-regjeringen vil gjøre et nytt forsøk på å forby revejakt med hunder, men det er lite sannsynlig at dette blir godkjent av Overhuset. De siste arvelordene skal ut av Overhuset, og for første gang vil nye medlemmer bli valgt.

Det kom reaksjoner på at flere saker ikke ble nevnt i talen. Før valget antydet Labour de ville endre alkoholpolitikken slik at alkoholservering blir tillatt 24 timer i døgnet. En gjennomgang av alkohollovene står ikke på programmet i den kommende perioden. Labour la heller ikke fram forslag om å forby reklame for tobakk.

NTB