Det sa Storbritannias statsminister Tony Blair og Pakistans president Pervez Musharraf i en felles uttalelse etter at de møttes til samtaler i Lahore i Pakistan søndag.

Som en del av samarbeidet vil britene doble utviklingsbistanden til Pakistan til i underkant av 6 milliarder kroner i løpet av de neste tre årene.

Størstedelen av bistanden skal ifølge uttalelsen bidra til å fremme en stemning for «opplyst moderasjon» ved islamske skoler i Pakistan. Disse skolene beskyldes for å stå bak en radikalisering av muslimsk ungdom, inkludert briter.

De to landene vil også styrke samarbeidet for å bekjempe narkotikahandel, menneskesmugling og annen organisert kriminalitet.

Forholdene i nabolandet Afghanistan ble også berørt i samtalene i Lahore, og den pakistanske presidenten mener det er behov for omfattende utviklingshjelp sørøst i Afghanistan, hvor Taliban-bevegelsen har stor oppslutning.

– Jeg har gitt uttrykk for at jeg tror det trengs en massiv bruk av utviklingsmidler her – en slags Marshall-plan, sa Musharraf, med henvisning til det amerikanske utviklingsprogrammet som kom Europa til gode etter annen verdenskrig.

POOL