Fire nye tilfeller av munn— og klovsyke ble oppdaget i England og Wales onsdag. Onsdag kveld bekreftet landbruksminister Brid Rodgers at sykdommen også har spredd seg til Nord-Irland.

Dermed er det funnet dyr med den fryktede sykdommen på minst 23 gårder og slakterier i England og Wales. To av de nye tilfellene var i England og to i Wales.

En gård i Armagh i Nord-Irland like ved grensen til Irland ble avsperret etter at det ble oppdaget mistenkelige sår på sauene på gården, som var hentet fra Carlisle i Nordvest-England kort før utbruddet av sykdommen.

Støtte Tony Blair, som vet at regjeringen vil bli gransket nøye for sin rolle og opptreden i krisen som har rammet landets jordbruk, lovet å gi britiske bønder en bedre framtid. Det er rundt 400.000 bønder i Storbritannia.

Munn- og klovsyken har ytterligere undergravd tilliten til et landbruk som fortsatt preges av kugalskap i tidligere år.

— Det er en forferdelig situasjon. Vi skal fortsette å arbeide med landbruket og deres representanter for å gi dem enhver mulighet til å gi dem en sikrere framtid, og særlig en bedre framtid enn det de har opplevd de siste årene, sa Blair.

Men bondeminister Nick Brown advarte om at flere sykdomstilfeller kan komme:

— Jeg kan ikke si hvor neste tilfelle vil være og jeg vet ikke hvor mange flere det blir, sa han.

Avliver Franske myndigheter vil avlive 30.000 franske sauer som har vært i kontakt med britiske dyr importert etter 1. februar.

Hensikten er å hindre spredning av munn- og klovsyke, sa landbruksminister Jean Glavany onsdag.

Tirsdag ga han ordre om avliving og destruering av 20.000 importerte britiske dyr som var kommet fra området der myndighetene oppdaget det svært smittsomme viruset.

Harde tiltak Storbritannia har innført strenge tiltak for å hindre at sykdommen sprer seg. Blant annet kan personer som går ulovlig inn i nærheten av smitterammede gårder, ilegges bøter på opp til 65.000 kroner.

Tilfellene som er oppdaget i Wales, i Hereford i sentrale England og Lancashire i nordvest viser at sykdommen har spredd seg i store deler av landet.

På den annen side ble det bekreftet at sauer på to gårder i Tyskland som viste seg å ha antistoffer mot munn- og klovsyke, ikke har selve sykdommen.

At de fem sauene, som kom fra England til gårder i Aachen og Neuss, hadde antistoffene i seg, er tegn på at de har vært utsatt for smitten fra munn- og klovsyke.

I Storbritannia er til sammen om lag 11.000 dyr, hvorav 8.500 sauer, slaktet for å hindre at sykdommen sprer seg.

NTB-ReutersLondon