Hun bekrefter et oppslag i søndagsavisen The Observer om at Blair i neste uke offisielt vil innrømme at forslaget ikke har flertall i nasjonalforsamlingen, Terrormistenkte skulle ifølge forslaget kunne holdes arrestert i opp til 90 døgn uten framstilling for forhørsrett.

– Statsministeren innser at det må føres forhandlinger og kanskje inngås kompromisser. Men etter hans mening er 90 døgn fortsatt det riktige tidsrommet, sa talskvinnen som i henhold til vanlig britisk praksis ikke er navngitt.

Innenriksminister Charles Clarke skal mandag møte representanter for det konservative og det liberaldemokratiske partiet for å drøfte fengslingsplanen. Samtidig blir politifolk bedt om å legge press på sine folkevalgte for å få dem til å gå inn for Blairs plan.

I dag kan terrormistenkte holdes fengslet i 14 døgn i Storbritannia, og hvis det ikke er reist siktelse mot dem innen denne fristens utløp, må de løslates. Forslaget om å utvide fristen til 90 døgn ble satt fram etter sommerens terrorangrep mot London.