Blair kom med sin advarsel da Underhuset i London fredag kom sammen til krisemøte for å drøfte terrortragediene i USA. De britiske folkevalgte ble for første gang på tre år kalt tilbake fra sommerferie for å høre statsministeren tale, og deretter debattere situasjonen.

Statsministeren påpekte at hver tiende av de flere tusen døde i World Trade Center var en brite.

— Nå er vi blitt advart, og vi bør ta advarselen til følge, sa Blair, som minnet om den omfattende ulovlige handelen med teknologi og materialer til masseødeleggelsesvåpen.

— Det finnes ingen moralsk grense for hvor mange mennesker terroristene er villige til å drepe, begrensningene er bare av praktisk og teknologisk art. Vi vet at hvis de kunne, ville de også bruke kjemiske eller kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen, framholdt Tony Blair.

Han roste USAs president George W. Bush for å ha avstått fra det Blair kalte overilte hevnaksjoner. Men at amerikanerne tar seg god tid før de slår tilbake, viser bare styrken i deres harme og besluttsomhet, sa den britiske statsministeren.