Angrepet førte til at britiske og amerikanske myndigheter foretok en kraftig revurdering av den globale terrortrusselen, sa Blair til medlemmene av den såkalte Chilcot-kommisjonen, som gransker Storbritannias rolle før og under invasjonen av Irak i 2003.

— Det er absolutt nødvendig å forstå at om ikke 11. september hadde funnet sted, ville risikoanalysene vært annerledes. Men etter 11. september endret både vi og amerikanerne våre syn dramatisk, sa Blair da høringen startet i London fredag formiddag.

Godt planlagt

Blair pekte blant annet på omfanget av angrepet og sa at «om disse menneskene hadde kunnet drepe 30.000 mennesker, så hadde de gjort det». At angrepet var så godt planlagt og gjennomført, forandret vurderingen av risikoen for at terroristene kunne få tak i masseødeleggelsesvåpen.

Før 11. september 2001 var omverdenens linje å isolere Irak med blant annet sanksjoner og flyforbudssoner, forklarte Blair. Det var ikke problemfritt. Saddam Hussein lykkes i å gi Vesten skylden for effekten sanksjonene hadde for det irakiske folk med blant annet stor mangel på mat, medisiner og drivstoff.

Stor interesse

Irak ville heller ikke la FNs våpeninspektører gjøre jobben sin med å granske landets mistenkte program for masseødeleggelsesvåpen

— Etter 11. september konkluderte jeg, og jeg tror også det amerikanske folk, alt dette ikke kunne fortsette, sa Blair.

Interessen for hva Blair har å si er enorm. Høringen sendes direkte på TV, og plassene i konferansesenteret der høringene holdes er fordelt ved loddtrekning. En tredel av plassene er reservert etterlatte til britiske soldater som har falt i Irak.

DEMONSTRASJON: Mange mener at Tony Blair bør stilles for retten for krigsforbrytelser for å ha igangsatt en ulovlig krig. Foto: Rune Christophersen
Foto: Rune Christophersen
Foto: Rune Christophersen
Foto: Rune Christophersen