— Det er mulig å få til en fredsavtale i år hvis folket ønsker det, sier Blair.

Storbritannias tidligere statsminister er Midtøsten-kvartettens, bestående av USA, Russland, EU og FN, fredsutsending til Midtøsten.

— Vi kan få i stand en fredsavtale. Det er ikke umulig å jobbe fram de grunnleggende prinsippene i en slik avtale, og begge sider ønsker en avtale, sier Blair, som deltar på det årlige møtet til World Economic Forum i Davos denne uken.