Washington (NTB):

17 sivile irakere ble drept da tungt bevæpnede Blackwater-vakter åpnet ild i den travle Nisour-gata i sentrum av Bagdad 16. september i år.

Irakiske myndigheter gransket hendelsen og konkluderte med at skytingen, i motsetning til hva Blackwater hevder, var uprovosert.

Amerikanske soldater på stedet konkluderte med det samme og fant ingen bevis for at Blackwater-vaktene var under angrep da de åpnet ild.

Iraks statsminister Nuri al-Maliki ba Blackwater forlate landet og krevde samtidig de ansvarlige stilt for irakisk rett. Det kommer neppe til å skje.

Ga løfte

Etterforskere fra det amerikanske utenriksdepartementets granskingsorgan, Bureau of Diplomatic Security (BDS), har gitt sikkerhetsselskapets vakter løfte om immunitet, skriver The New York Times.

Dette skal ha skjedd til tross for at etterforskerne ikke hadde mandat til å innvilge noen slik garanti mot straffeforfølgelse, opplyser kilder i den amerikanske administrasjonen til avisen.

Etterforskerne fra det amerikanske justisdepartementet, som derimot har et slikt mandat, var helt ukjent med løftene som ble gitt.

Lederen for BDS, Richard J. Griffin, trakk seg i forrige uke, trolig som følge av håndteringen av Blackwater-saken, og den videre granskingen er nå overlatt til det føderale politiet FBI.

Høyst uklart

Nyheten om immunitetsløftet er en lite velkommen overraskelse for justisdepartementet i Washington, som lenge har forsøkt å manøvrere seg ut av den enorme juridiske gråsonen i Irak.

Sivilt ansatte i sikkerhetsselskaper som Blackwater kan ikke stilles for amerikanske militærdomstoler, og det er også høyst uklart om amerikansk strafferett gjelder for dem siden det er snakk om en krigssone.

Den amerikanske okkupasjonsmakten i Bagdad utstedte i 2003 et dekret som slår fast at irakisk lov ikke gjelder for amerikanske statsborgere i landet, og dette dekretet er ikke opphevet av den irakiske nasjonalforsamlingen.

Men etter Blackwater-episoden har irakiske myndigheter ønsket å ta tak i saken, og tirsdag godkjente Iraks regjering et lovforslag om å fjerne immuniteten for utenlandske sikkerhetsselskaper. Forslaget skal behandles i nasjonalforsamlingen om kort tid. Ifølge regjeringstalsmann Ali al-Dabbagh kommer den nye loven til å oppheve dekretet fra 2003.

Lovutkast

Ettersom det nå befinner seg flere sivilt ansatte enn uniformerte amerikanere i Irak, har Kongressen i Washington i likhet med irakiske myndigheter for lengst innsett behovet for opprydding.

Representantenes hus vedtok tidligere i måneden et utkast til en ny lov, Military Extraterritorial Jurisdiction Act, som nå er til vurdering i Senatet.

Dersom loven blir vedtatt, og president George W. Bush undertegner, åpnes det for sivil straffeforfølgelse av amerikanske sivilister som jobber for amerikanske myndigheter i krigsområder.

Problemene blir likevel mange, blant annet fordi tiltalte har rett til å krysseksaminere vitner som dermed må fraktes til USA.

Det er også høyst uklart om amerikanske domstoler vil godta beviser framskaffet av irakiske etterforskere.

LOVT IMMUNITET: Vakter i det amerikanske sikkerhetsselskapet Blackwater i Irak, som anklages for drap på sivile i landet, skal være lovet immunitet av amerikanske etterforskere. Her eskorterer de USAS mann i Irak, Paul Bremer.
PETER ANDREWS