Tre — fire sauer skal ha blitt tatt av bjørnen i Øye i Vang kommune i Valdres. Fylkesmannen i Oppland har gitt fellingsløyve på bjørnen. Øye ligger bare noen kilometer fra Tyinkrysset på Filefjell.

- Er bjørnen på vei vestover nå?

— Det er vanskelig å si hvor bjørnen skal. Det kom en bjørn i samme rute fra Valdres og over Filefjell til Lærdal i fjor. sier regionalt rovviltansvarlig, Rein-Arne Golf, i Statens Naturoppsyn for Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Er det ofte bjørn i våre fylker?

— Vi hadde en bjørn i 2006 og en i 2008. Den siste ble skutt i Fjærland i Sogndal kommune. I fjor hadde vi en bjørn som sov over i Jostedalen i Luster kommune, og som senere vandret østover. Den har vi DNA på. Trolig er det en annen bjørn som var i Lærdal i fjor, sier Golf.

- Er det grunn til å advare folk på Vestlandet mot bjørnen nå?

— Nei, det er ikke noe fare, men bjørnen kan gå til angrep dersom den føler seg truet. Stort sett vil bjørnen oppdage mennesker først og trekke seg vekk fra folk. Men noen ganger møtes mennesker og bjørn, og da bør en trekke seg unna, råder Golf.

- Er bjørnen spesielt farlig om våren?

— Det er en stund siden bjørnen gikk ut av hiet nå og det er ikke noe problem for den å finne seg mat.

— Hva skjer nå når det er gitt fellingstillatelse?

— Det vil være et fellingslag som tar seg av det. Dersom den kommer over til Sogn og Fjordane, er det ikke gitt at det vil bli gitt fellingstillatelse her. Den må først gjøre skade, og så må eksempelvis et beitelag be fylkesmannen om fellingstillatelse, sier Golf.

Her kan du lese mer om rovdyr i norge.

I 2010 ble det påvist minst 166 brunbjørner i Norge ved bruk av DNA-analyser. 53 av dem var hunner, mens 113 var hanner. Her finner du mer om den norske bjørnen.