I EU krangler man om det meste og nesten hele tiden. Oftest skjer det med en viss konduite og respekt for den andre parts meninger.

Oppgjøret mellom finansministrene natt til i går og de påfølgende slagvekslingene utover dagen, ble annerledes. Det var ren bitterhet, og potensielt meget skadelig for Unionen.

Rasende kommissær

Historien er ikke ny. Frankrike og Tyskland sliter med økonomien. I et forsøk på å få fart på pengene og jobbskapingen gjør de to store opp statsbudsjettene sine med svære underskudd.

Problemet er bare at de dermed bryter reglene de selv var med på å innføre i EU om at medlemslandene kun har lov til å budsjettere med underskudd opp til en grense på tre prosent av bruttonasjonalproduktet, verdien av alle produserte varer og tjenester.

Hovedhensikten med reglene er å hindre inflasjon og beskytte fellesvalutaen euro.

Tyskland og Frankrike bryter i år reglene for tredje år på rad. Og for tredje år på rad brukte de natt til i går sine muskler på EUs finansministermøte til å unngå bøtene de etter reglene skulle hatt.

EUs eurokommissær Pedro Solbes, til daglig en mild spanjol, ble rasende etter maratonmøtet og sa at finansministrenes flertallsvedtak om å gi de to landene enda et års nådetid «mangler lovlig grunnlag». Han antydet at Kommisjonen kan bringe saken inn for Europadomstolen.

«Skandaløst vedtak»

Det tør Kommisjonen neppe. Og der ligger sakens sprengkraft. De store landene tar seg til rette og undergraver dermed en av EUs grunnideer. Kommisjonen skal blant annet være garantist for at slikt ikke skjer, men greier ikke å hamle opp med den fransk-tyske akse.

Bitterheten blir ikke mindre av at reglene som undergraves i sin tid ble insistert på av nettopp Tyskland og Frankrike, som ville sikre seg mot hva små og «upålitelige» land kunne finne på.

Striden kan få alvorlige følger for samholdet i EU, blant annet i det pågående arbeidet med ny grunnlov for Unionen. Neste runde i regjeringskonferansen om den går i Napoli fredag og lørdag.

Utover dagen i går haglet det med beiske kommentarer. Othmar Karas, finanspolitisk talsmann for de konservative partiene i Europaparlamentet, sa blant annet at vedtaket er «katastrofalt og skandaløst» og at det «undergraver hele EUs troverdighet».

Den europeiske sentralbank innkalte i går til telefonisk krisemøte. Finansmarkedene tar derimot det hele med ro. Der synes oppfatningen å være at Frankrike og Tyskland ikke har annet valg enn å budsjettere med underskudd slik situasjonen er.