Forrige uke konkluderte en rapport fra Oxford Research Group at krigen mot terror er en katastrofe fordi den har skapt mer terrorisme og gjort Irak til et treningssenter for al Qaida.

Dette er ingen ny påstand. Bildet av al Qaida i Irak bør nyanseres mener dr. philos Brynjar Lia, leder for terrorismeforskningen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

— Krigen i Irak har nok skapt mer terror i verden. Men voldsbildet i Irak er komplekst, med stadig nye grupperinger. Mye av terroren som utøves er lokalt forankret, og har ingenting med global terrorisme å gjøre. Flere av gruppene er også kritiske til al Qaida, sier han, men legger til at al Qaida det siste året har lykkes i å etablere et sterkere fotfeste på grensen mellom Afghanistan og Pakistan.

Bevegelsen har nå større bredde i rekrutteringen, og mye tyder på at den har reorganisert seg og fått en mer sofistikert strategi. Strategien går blant annet ut på å styrke opprørsbevegelsene i Irak og Afghanistan og samtidig forsøke å skremme flest mulig av USAs allierte til å trekke seg ut av disse krigsteatrene. På denne måte forsøker al Qaida å isolere USA slik at landet må bære de enorme økonomiske kostnadene som okkupasjonsmakt alene. Dersom USAs økonomi kan svekkes tilstrekkelig, vil landets vilje til å okkupere deler av den islamske verden kunne brytes.

Slik rammer islamistiske terrorister USA uten at en eneste terrorist setter sin fot på amerikansk grunn. Lia tror, i likhet med en del amerikanske analytikere, at dette er en bevisst strategi fra Osama bin Laden.

Terrorforskeren understreker samtidig at al Qaida i det siste har opplevd større press fra religiøse ledere.

— Det er interessant å se hvordan muslimske ledere bruker religiøse argumenter for å overbevise potensielle al Qaida-sympatisører om at al Qaidas kamp er illegitim. De prøver altså å bekjempe terror med teologi og dialog, sier Brynjar Lia.