Etter langvarig tautrekking er EU-landene enige om å gjennomføre to harde slag mot europeiske banker:

  • Fra 1. juli 2002 skal prisen på minibankuttak og betaling med kort være den samme utenlands som innenlands. Dermed må bankene kutte ut et knippe fete gebyrer.
  • Fra 1. juli 2003 skal det samme prinsippet gjelde betaling av regninger og andre pengetransaksjoner mellom europeiske land.

De europeiske bankene har kjempet hardt mot forslagene. Men de har bare fått beskjedent gjennomslag, sammenliknet med EU-Kommisjonens opprinnelige forslag. Bankene oppnådde å få seks måneders utsettelse på ikrafttredelsen av reglene for pengeoverføringer — fra nyttår til 1. juli 2003.

Dessuten skal kravet om like gebyrer utenlands og innenlands kun gjelde beløp opp til 12.500 Euro, om lag 100.000 norske kroner. Kommisjonen hadde opprinnelig foreslått en grense på 50.000 Euro.

Beslutningen til EU-ministrene for det indre marked regnes som en stor seier for Kommisjonen. Dennes president, Romano Prodi, rykket i går ut og gratulerte ministrene med beslutningen. De nye reglene skal gjelde også for EU-landene som ikke er med i Eurosamarbeidet fra starten av, Danmark, Sverige og Storbritannia.

Om reglene gjøres relevante for EØS-avtalen er fortsatt usikkert. Men det er sannsynlig, etter det Bergens Tidende får opplyst.

Rådgiver Nina Moss i EFTA-sekretariatet i Brussel sier at det foreløpig er for tidlig å si noe sikkert om vedtakets betydning for Norge.