Det økonomiske bidraget fra Bill and Melinda Gates Foundation vil gjøre det mulig å bygge 67 skoler. Myndighetenes i New York har planer om å bygge 200 nye skoler.

-New York har den største utfordringen. Byen har selvsagt flest elever, og mange av dem er fattige eller nær ved å være fattige, sa Bill Gates under et besøk på en skole i bydelen Bronx.