Ved å sende Joe Biden til konferansen i Munchen demonstrerer Obama tydelig overfor Europa at han har bedre transatlantisk samarbeid høyt på prioriteringslisten.

Fredag lander visepresidenten i Tyskland, der han som Obamas diplomatiske spydspiss kommer til å spille hovedrollen på den årlige sikkerhetskonferansen i Munchen.

Brudd med tradisjon

Konferansen finner sted 6.-8. februar, i talen vil Joe Biden for første gang siden maktskiftet i Washington gjøre det klart hvilke krav og forventninger den nye Obama-administrasjonen har til europeiske allierte. Samtidig ventes det at Biden på sin første utenlandsreise som visepresident vil utdype Obamas valgløfter om å arbeide for en fredeligere verden og en ny kurs i amerikansk utenrikspolitikk.

Tidligere har USA alltid sendt forsvarsministeren til konferansen i Bayerns hovedstad. Bruddet på tradisjonen demonstrerer – ifølge mange diplomater og observatører – at Obama ønsker å bryte den utenriks— og sikkerhetspolitikken som forgjengeren George W. Bush har ført i åtte år. Obama har allerede strukket ut hånden til den muslimske verden, Iran, Russland og Nord-Korea, og han har gitt ordre om å stenge det omstridte Guantanamo-fengselet på Cuba.

Viktig signal

Biden følges til Tyskland av den pensjonerte general og tidligere NATO-sjefen, James Jones, som er Obamas nye sikkerhetsrådgiver. Det er ventet at Biden i sin tale vil legge opp til et nærmere samarbeid med Europa, men samtidig vil han på Obamas vegne kreve at de europeiske allierte i NATO sender mange flere soldater til Afghanistan, og at Europa generelt må vise større solidaritet og ofre mer i kampen mot terrorister.

Talen blir en viktig pekepinn for europeiske ledere om hvilke posisjoner Obama vil innta på det store NATO-toppmøtet i Strasbourg i april.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende