HARALD MAALAND

Når stats— og regjeringssjefer fra NATOs 26 medlemsland, med USAs president George W. Bush i spissen, i dag møtes i Latvias hovedstad Riga, blir det alliansens første toppmøte i en tidligere sovjetrepublikk.

Byen tar godt imot de mange gjestene - foruten NATO-delegasjonene er det et par tusen pressefolk - og har blant annet sørget for ett par håndstrikkede votter til hver av dem, 4500 til sammen. Vottene har unike mønstre - men ett gammelt, tradisjonelt latvisk mønster ble utelatt: Hakekorset. I denne sammenheng er det ikke noe nazisymbol, men strikkerne fikk klokelig beskjed om å la det være likevel. Til gjengjeld har hver gjest også fått en flaske Riga-balsam.

Latvierne vil vise frem sine egne kulturtradisjoner, samtidig som de understreker sterkt sin lojalitet til NATO. I likhet med sine baltiske naboer ser de alliansen som en sikkerhetsgaranti mot den store naboen i øst. Og her har denne tryggheten mer enn symbolsk verdi.

Derfor har de også gjort så mye ut av toppmøtet. I tillegg til selve møtet er det to store konferanser her om NATO og alliansens fremtid - en med deltakelse av politikere og eksperter fra de fleste medlemsland, og en spesielt beregnet på unge ledere rundt omkring i medlemslandene. I tilknytning til møtesenteret er det også en større utstilling for å vise hva det moderne NATO gjør og kan. Der fremheves også Latvias egen deltakelse i Afghanistan, med rundt 35 mann i ulike funksjoner. Her burde latvierne ha gode forutsetninger - de har jo vært der før, som del av Sovjetunionen.