Men domstolen vil imidlertid ikke gi klarsignal til en umiddelbar ratifisering av EU-traktaten.

Begge kamre i den tyske nasjonalforsamlingen har godkjent Lisboa-traktaten, som må ratifiseres av alle de 27 medlemslandene før den kan tre i kraft.

Forfatningsdomstolen sa tirsdag i utgangspunktet ja, men krever endringer i tysk lovgiving før den vil gi grønt lys.

Motstandere av traktaten har tatt ratifiseringsspørsmålet til høyesterett fordi de mener at den undergraver Tysklands selvstendighet.