– Norge har vært drivkraften i dette. Det var Norge som inviterte en gruppe land til Oslo for å se om man kunne få fart i et forbud, sier den irske møtelederen Dáithi O'Ceallaigh til NTB.

O'Ceallaigh overrasket de fleste involverte da han greide å samle alle de forhandlende landenes støtte allerede etter sitt første utkast til avtalen. Dermed ble enigheten en realitet en dag før fristen forhandlerne hadde satt seg, noe som mildest talt er uvanlig i internasjonale forhandlinger.

– Delegasjonene trodde virkelig på at man skulle få til et forbud, og utrolig mye forarbeide er blitt gjort av kjernegruppen, som Norge har vært en viktig del av. Men også jeg er litt overrasket over at det gikk så fort, smiler O'Ceallaigh.

Den norske forhandlingslederen Steffen Kongstad legger ikke skjul på at forbudet ikke hadde blitt noe av uten det norske initiativet.

– Men det er klart at en slik prosess er et betydelig samarbeid mellom flere land og organisasjoner, sier Kongstad til NTB.