Dersom Berlusconi ikke hadde vunnet, måtte han ha trukket seg som statsminister.

Det var imidlertid lite trolig at dette ville skje. Onsdag ettermiddag kom det signaler som tydet på at han ville få den støtten han trengte. Det var medlemmer fra en utbrytergruppe som sa de ville støtte ham.

— Den umiddelbare effekten av avstemningen blir at Berlusconi konsoliderer makten, sa statsviteren ved Det amerikanske universitetet i Roma, James Walton i forkant av avstemningen.