— Det er ikke begått noen forbrytelsen, og han er ikke skyldig, sa dommeren.

Silvio Berlusconi ble først frifunnet for korrupsjon i 2004. Han var anklaget for å ha bestukket dommere som kunne hindre at et større næringsmiddelselskap ble solgt til en av hans argeste forretningsrivaler. Berlusconi kunne blitt idømt fem års fengsel om han hadde blitt funnet skyldig.

Den tidligere statsministeren eier i dag Italias største uavhengige TV-selskap, Mediaset, og er landets rikeste mann.

En omstridt lov, som ble vedtatt av Berlusconis regjering, innførte begrensninger på hvilke saker som skulle kunne ankes. Høyesterett kom i år fram til at loven var i strid med grunnloven, og saken mot Berlusconi ble anket.

FRINFUNNET IGJEN: Silvio Berluscon var anklaget for å ha bestukket dommere som kunne hindre at et større næringsmiddelselskap ble solgt til en av hans argeste forretningsrivaler.
Reuters