Rundt 910.000 berlinere, eller vel 26,9 prosent av den tyske hovedstadens befolkning, bor helt alene, ifølge statistikk fra 2001.

Antallet ugifte foreldre er også økende. 42 prosent av alle Berlins barn er født utenfor ekteskap, mens den tilsvarende andelen var rundt 33 prosent i 1992.

Berlin har 3,38 millioner innbyggere, og kan dermed notere seg en økning på 600.000 fra året før. Det er første gang at innbyggertallet stiger i Berlin siden 1993. (NTB)