Mandag ble det oppdaget et 30 kilometer langt og om lag 3 kilometer bredt oljeflak i belgisk farvann, 55 kilometer nord for den franske kystbyen Dunquerque.

Flaket drev for vinden og nærmet seg sjøgrensen mot Nederland.

Men tirsdag ettermiddag melder et nederlandsk-belgisk bergingsselskap at oljelekkasjen er stoppet. Bergingsselskapet arbeider med å få fjernet vraket av "Tricolor", som ligger på 35 meters dyp midt i en av verdens mest trafikkerte skipsleder.

Informasjonsdirektør Hans Christian Bangsmoen i rederiet Wilh. Wilhelmsen, som eier "Tricolor", sier at han foreløpig ikke vet om oljeflaket som ble oppdaget i belgisk farvann mandag stammer fra skipet. Han sier at det er tatt oljeprøver fra oljeflaket og at resultatet på prøven vil vise om oljen stammer fra "Tricolor" eller et annet skip.

"Tricolor" hadde 3.000 nye biler til en verdi av nesten 220 millioner kroner om bord da skipet kolliderte og sank i Den engelske kanal.