Bergens-bøyer overvåker havmiljøet I Norskehavet driver tre bøyer fritt på 1500 meters dyp. De fralurer havet noen hemmeligheter. Martin Kristiansen

Bøyene er en del av det globale Argo-programmet. Et forskningssamarbeid der 3000 flytende bøyer skal settes ut. Til nå er det satt ut rundt 600 bøyer. På BT.no kan du følge de bergenske argobøyenes drift. Du kan sjekke posisjonen på kartet og lese av temperatur og en rekke andre data.

— Med disse bøyene sikrer vi oss miljødata fra de havområdene vi ikke dekker med forskningsfartøyene våre, forklarer forsker Kjell Arne Mork ved Havforskningsinstituttet.

I fjor sommer satte Havforskningsinstituttet ut tre bøyer. Disse driver nå på 1500 meters dyp i Norskehavet. Hver tiende dag går de opp til havoverflaten. Da registreres posisjon, temperatur, trykk og saltholdighet i vannet.

Bøyene kaller opp en satellitt og leverer fra seg informasjonen de har snust opp - før de igjen senker seg ned i det mørke dypet. Det er satt ut 600 Argo-bøyer rundt omkring på jorda, men de fleste ligger i Sør-Atlanteren og i Stillehavet. I de nordiske farvannene er det bare satt ut 14 Argo-bøyer. Disse er satt ut i Norskehavet, Grønnlandshavet og Islandshavet.

— Det er få bøyer i våre farvann. En grunn kan være den høye prisen, men det er også færre forskningsinstitutt her nord. Til sommerne blir det litt bedre. Da skal Havforskningsinstituttet sette ut seks nye bøyer, forteller Mork.

Miljøovervåking

Datainnsamlingen er både grunnforskning og overvåking. Den umiddelbare nytteeffekten er ikke så klar. På lang sikt håper forskerne å kunne kartlegge sirkulasjonen i verdenshavene. Det kan gi svar på mange spørsmål innen klimaforskningen. Forskerne kan for eksempel beregne hvor mye CO2 havet kan ta opp i seg.

— Gjennom bøyene får vi vite mer om hvordan strømmene går på disse dypene. I tillegg får vi kontinuerlige data fra disse områdene. Noe som er viktig for overvåkingen av havmiljøet. Vi får derimot en del ting bekreftet. Det er ting vi tidligere bare måtte anta var slik, forteller Mork.

Du kan sjekke bøyene på BT.no, under seksjonen populærvitenskap. De bergenske Argo-bøyene har nummer 6900215, 6900216 og 6900216.

Matros Kenneth Turøy setter ut en Argo-bøye fra forskningsfartøyet ”Johan Hjort”. (Foto: Havforskningsinstituttet/Magnar Hagebø)

Du kan selv sjekke bøyenes posisjon og lese av dataene. Det gjør du her:

http://www.coriolis.eu.org/coriolis/cdc/argo.htm

Velg argo profilers og klikk deg inn på den bøyen du ønsker.

De bergenske Argo-bøyene har nummer 6900215, 6900216 og 6900216.

Matros Kenneth Turøy setter ut en Argus-bøye fra forskningsfartøyet "Johan Hjort".
Magnar Hagebø