Helse Bergen trapper nå ned beredskapen i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Sannsynligvis kommer det ikken noen skadde pasienter til Bergen.

Ullevål Universitetssykehus har kapasitet til å ta seg av alle de skadede pasienter som kommer fra katastrofeområdene. Slik det ser ut i dag vil ikke Helse Bergen får noen pasienter utover vanlig overføring av pasienter, skriver Helse Bergen på sine nettsider.

Et team bestående av 11 personer fra Helse Bergen og Helse Stavanger som har vært på Arlanda siden torsdag for å bistå med krisehjelp til norske turister som kommer hjem fra katastrofeområdene, er i ferd med å avslutte sitt arbeid.