– Jeg har bedt dem si opp jobben umiddelbart, sa den ferske statsministeren til islandsk radio.

vid Oddson som en av hovedgrunnene til den finansielle situasjonen de nå befinner seg i. 61-åringen liberaliserte landets økonomi da han var statsminister på 90-tallet, og bidro sterkt til fremveksten av det risikobaserte bankvesenet øyriket etter hvert bygde økonomien sin på.

Den eksplosive veksten i landets finanssektor slo ettertrykkelig tilbake. Samlet har de islandske bankene opparbeidet seg utenlandske forpliktelser som ni ganger overstiger landets bruttonasjonalprodukt. Etter finanskrisen rammet Island steg arbeidsløsheten med 1,5 prosentpoeng på én måned. Mange mistet også alt de eide da de hadde tatt opp lån i utenlandsk valuta, lån de ikke klarte å betjene med en islandsk krone i fritt fall.

Protestene mot regjeringen og sentralbanken ble etter hvert omfattende og 26. januar gikk statsminister Geir Haarde av. Søndag tok Jóhanna Sigurdadóttir over som statsminister for en ny regjering, en mindretallsregjering bestående av sosialdemokrater og De venstregrønne, samt to uavhengige ministre.