— Dette er en global trussel. Ingen kan forsvare seg alene, sa EUs helsekommissær Markos Kyprianou etter at EUs utenriksministere hadde drøftet fugleinfluensaen i Luxembourg i går formiddag.

Med meldingen om at det dødelige H5N1-viruset trolig er påvist også i Hellas, tok fugleinfluensaen også steget inn i EU, etter å ha vært funnet både i Romania, Tyrkia og Russland tidligere.

Kommissær Kyprianou advarte mot panikkstemning, og understreket at viruset ennå ikke har gått over til å smitte fra menneske til menneske.

Samtidig forbereder EU seg på en verdensomspennende, dødelig influensaepidemi.

— Det faktum at H5N1 er påvist i Europa øker ikke sannsynligheten for at viruset skal mutere til å smitte mellom mennesker. Men vi forbereder oss likevel på den muligheten, sa Kyprianou.

Har vaksiner på gang

Mye av forberedelsene blir styrt fra Solna Stadshus i utkanten av Stockholm. Der ligger European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), som er EUs nyopprettede organ for kamp mot smittsomme sykdommer.

De skal særlig konsentrere seg om to ting, ifølge helsekommissæren: Sørge for å øke produksjonen av den influensamedisinen som finnes i dag, og legge til rette for utvikling av en effektiv vaksine mot en fremtidig mutert variant av H5N1.

— Vi har ennå ikke vaksiner, fordi vi ikke vet hvordan viruset vil se ut. Men vi jobber for å korte ned tiden det vil ta fra viruset oppstår til en vaksine er utviklet, sa Kyprianou.

Forskere i legemiddelkonserner og universiteter verden over jobber med å utvikle vaksine-prototyper mot en H5N1-variant som smitter mellom mennesker. Helsedepartementet i Tyskland har bevilget 20 millioner euro til utviklingsjobben, og helseminister Ulla Schmidt sa mandag at en prototype skal være klar til utprøving før året er omme.

Også Universitetet i Osaka og det nederlandske legemiddelfirmaet Nobilon har varslet at de har mulige vaksiner på gang, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vil øke lagrene

Den medisinen som finnes i dag vil bare ha en forebyggende effekt. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt alle land å sørge for å ha lager av slik influensamedisin til 25 prosent av sin befolkning. Mens Norge har nådd dette målet, ligger de fleste EU-land langt bak.

— Vi ser på mulighetene for å øke produksjonskapasiteten. Det må skje i samråd med industrien, sa Kyprianou i går, som manet til solidaritet landene imellom - ikke minst med tanke på de fattige nasjonene i Sørøst-Asia som er hardest rammet.

Også Storbritannias utenriksminister Jack Straw forsikret om at alle forholdsregler blir tatt for å hindre en epidemi, og sa at EUs helseministere vil diskutere saken ytterligere torsdag og fredag denne uken.