McChrystal mener at den utenlandske operasjonen i Afghanistan står i fare for å bli en fiasko dersom han ikke får flere soldater til rådighet.

Under et uannonsert møte fredag med den amerikanske forsvarssjefen Mike Mullen og NATOs øverstkommanderende for Europa, James Stavridis, overleverte McChrystal den formelle anmodningen om å få flere soldater.

Allerede før møtet hadde McChrystals ønsker om styrkeopptrapping lekket ut til mediene, men eksakt hvor mange soldater det er snakk om, er ikke kjent.

Reuters siterer kilder i Kongressen på at det kan dreie seg om en forespørsel om rundt 30.000 soldater.

I dag er det omkring 100.000 utenlandske soldater i Afghanistan, rundt 63.000 av disse er amerikanske. President Barack Obama har hittil i år trappet opp USAs militære innsats i Afghanistan med 21.000 soldater.