Viseminister Jacqui Smith i utdanningsdepartementet sier skolene ikke skal tolerere at foreldrene ikke tar ansvar for barnas bøllete oppførsel. Regjeringens lovforslag vil styrke lærernes autoritet, slik at de kan slå ned på dårlig oppførsel.

– Dette skal støttes opp av rettslige pålegg om foreldreansvar og foreldrekurs, samt bøter på opptil 11.500 kroner dersom de ikke føyer seg, sa Smith.

– Mobbing må aldri tolereres i våre skoler, uansett hva motivene er. Barn må vite hva som er rett og hva som er galt og at det å gå over streken, får konsekvenser, påpeker Smith.

uvakt@ntb.no