Da Wolfowitz ble utspurt av Verdensbankens styre om skandalen rundt lønnsforhøyelsen og forfremmelsen av kjæresten, lovet den mektige sjefen at han vil endre sin lederstil. Det kommer fram i en utskrift fra styrets utspørring av Wolfowitz tirsdag kveld.

– Jeg bønnfaller hver og en av dere om å være rettferdige i deres beslutning, fordi den vil ikke bare påvirke mitt liv, den vil også påvirke hvordan denne institusjonen blir sett på i USA og verden, sa Wolfowitz i sitt følelsesladede innlegg.

– Jeg frykter at måten den siste granskingen blir håndtert på har potensial til å gjøre større langsiktige skader til banken enn det påståtte bruddet på etikkreglene, som strengt tatt ble løst for over et år siden, sa han videre.

Vil gjenvinne tillit

Verdensbanksjefen erkjente at da han ble sjef i 2005 hadde han lent seg for mye på rådgiverne han hadde med seg. Han lovet å forandre sin lederstil for å «gjenvinne tilliten hos de ansatte».

Under styrets utspørring tilbakeviste Wolfowitz konklusjonene i den siste kritiske rapporten punkt for punkt. I rapporten slår et spesialutvalg fast at Wolfowitz brøt flere regler da han sørget for at kjæresten ble forfremmet.

Utvalget skriver at Verdensbankens styre må vurdere «om Wolfowitz vil være i stand til å bidra med det lederskapet som er nødvendig for å sikre at banken kan fortsette å utføre sitt mandat».

Rapporten slår videre fast at det er en «ledelseskrise» i Verdensbanken og at Wolfowitz satte sine egne interesser foran bankens.

Fortsetter onsdag

Styret Verdensbanken samles igjen onsdag for å fortsette drøftingene om Wolfowitz skal få beholde jobben eller ikke.

Under møtene tirsdag klarte ikke USA å samle støtte til Wolfowitz hos viktige allierte. Blant de mektige G7-landene var det kun Japan som ga sin støtte til den tidligere viseforsvarsministeren.

Det hvite hus gir Wolfowitz full støtte til å fortsette i stillingen selv om han hadde begått feil. Men for første gang åpnet Bush-administrasjonen tirsdag kveld for at Wolfowitz muligens vil måtte gå av som leder for Verdensbanken.

– Alle muligheter ligger på bordet, sa talsmann for Det hvite hus Tony Snow foran styremøtet i Verdensbanken.