Det var en tale uten friske nye utspill og initiativer. En politisk svekket Bush var mer opptatt av å resirkulere gamle ideer og forsøke å berge sitt ettermæle, et snaut år før hans tid som president i USA er over.

Bush vedgikk at amerikansk økonomi har problemer, men beroliget amerikanske husholdninger med at problemene ville være forbigående.

– Vår økonomi er inne i en periode med usikkerhet, men i det lange løp kan amerikanerne ha tillit til fortsatt økonomisk vekst, sa Bush, og oppfordret Kongressen til raskt å vedta en tiltakspakke som skal stimulere amerikansk økonomi.

– Al-Qaida på rømmen

Bush skrøt også av at hans strategi med å sende 20.000 ekstra soldater til Irak har bedret sikkerheten i landet. Han advarte samtidig Kongressen mot raskt å kutte tallet på amerikanske soldater i Irak.

USAs innsats i Irak har ført til at terrorgrupper nå er på defensiven, sa Bush.

– Al-Qaida er på rømmen, sa han, og lovte å stå på i kampen mot terrorisme.

I den forbindelse tryglet han også Kongressen om å vedta lover som gir amerikanske etterretningsorganisasjoner utstrakte fullmakter til avlytting og overvåking.

Bush kom også med de vanlige advarslene til Iran om å stoppe sitt omstridte atomprogram, og sa at USA ikke vil forhandle med Iran før de oppgir sitt program for anrikning av uran.

Klimafond

Bush kom også inn på klimaspørsmål, der hans administrasjon har vært en bremsekloss i internasjonale forhandlinger i hele hans presidentperiode. I talen slår han fast at USA må redusere sin avhengighet av importert olje, og utvikle alternative energikilder.

Han går også inn for å etablere et nytt fond for miljøvennlig teknologi, som skal lette overføringen av ren teknologi til land som Kina og India. USA vil skyte inn 2 milliarder dollar, 11 milliarder kroner, i dette klimafondet over de neste tre årene, lovet Bush i sin siste tale om rikets tilstand.

Kommenter talen her!

Larry Downing/SCANPIX