AUDUN STØLÅS

Bondevik var i Bergen for å delta ved åpningene av Festspillene da han fikk meldingen om at al Qaida hadde sendt ut en terrortrussel som oppfordret verdens muslimer til å angripe norske borgere, ambassader og kommersielle interesser i muslimenes hjemland.

— Det norske folk skal vite at vi hele tiden treffer de beredskapstiltak som vi finner nødvendige, sa statsminister Kjell Magne Bondevik til Bergens Tidende onsdag kveld.- Vi har hele tiden det beredskapsnivå i Norge som situasjonen tilsier, sier Bondevik til Bergens Tidende, som understreker at regjeringen tar terrortrusselen på alvor..

Overrasket

— Jeg er overrasket over at Norge var ett av de fire landene det ble rettet terrortrusler mot, sier statsminister Bondevik. - Men jeg vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til at Norge er med på listen. Utenriksministeren informerte onsdag de norske ambassadene i utlandet. Ambassadene vil så bringe denne informasjonen videre til norske borgere og forretningsvirksomhet i disse landene, sier Bondevik.

Svært alvorlige

Israels ambassadør i Norge, Liora Herzl, var til stede på lunsjen i Håkonshallen og fikk meldingen om terrortrusselen mot Norge omtrent samtidig med statsministeren Herzl sier til Bergens Tidende at slike terrortrusler er svært alvorlige.

— Det har Israel lang erfaring med. Jeg er sikker på at norske myndigheter vil gi trusselen førsteprioritet og møte den på en riktig måte, sier hun.

— Jeg ser ingen sammenheng mellom Norges vennskap med Israel og at Norge er med på listen blant fire land som det er rettet terrortrusler mot. Israel har mange venner i verden uten at disse landene dermed kommer med på en slik liste. Terrorismen har en logikk som er helt forskjellig fra den logikk som demokratiske land har. Verdens demokratier må stå sammen i å bekjempe terrorismen, sier ambassadør Herzl.

Oslo gir oppmerksomhet

Redaktør Finn Jarle Sæle i ukeavisen «Norge i dag» sier at han ikke er overrasket over at Norge er kommet med på denne listen.

— I Midtøsten gir navnet Oslo en stor oppmerksomhetsverdi på grunn av Oslo-prosessen. Det er ingenting annet enn navnet Oslo som gjør at Norge er på listen. Søndag kveld satt jeg i en nærradio i Kristiansand og snakket om internasjonal terrorisme. Jeg sa da at jeg ikke ville bli overrasket om selvmordsbombere sprenger seg i luften på Karl Johan, sier Sæle.

Han ser på trusselen som en jihad, en oppfordring til hellig krig.

— En slik oppfordring er meget alvorlig. Vi får håpe at de moderate krefter innen prestestanden og de akademiske teologiske miljøene, som for eksempel ved universitetet i Kairo i Egypt, tar avstand fra jihad-erklæringen, sier redaktør Finn Jarle Sæle.

Statsminister Kjell Magne Bondevik

NØDVENDIGE TILTAK: Statsministeren var til stede på den kommunale Fstspill-lunsjen i Håkonshallen onsdag ettermiddagen da han fikk den første orientering om terrortrusselen.

SVÆRT ALVORLIGE: Israels ambassadør i Norge, Liora Herzl, sier at slike terrortrusler er svært alvorlige.