I sin offisielle erklæring fordømmer den bosnisk-serbiske regjeringen også i sterke ordelag alle dem som var involvert i krigsforbrytelsene.

«I samarbeid med Bosnia-Hercegovinas sentrale organer og det internasjonale samfunn vil Republika Srpska gjøre alt som er mulig for å bringe de ansvarlige for retten, spesielt dem som er ansvarlige for massakren i Srebrenica,» heter det i erklæringen.

Av hensyn til Bosnias framtid sier regjeringen også at det er nødvendig å uttrykke den dypeste beklagelse overfor ofrene fra krigen, deres venner og familie, uansett deres etniske bakgrunn.

Men Republika Srpska forventer også at representanter for de andre etniske gruppene – muslimene og kroatene – uttrykker sine unnskyldninger til serberne av hensyn til en bedre framtid for alle landets borgere.

– Overgi dere Den bosnisk-serbiske statsministeren Milorad Dodik oppfordret samtidig de to viktigste bosnisk-serbiske krigsforbrytermistenkte, Ratko Mladic og Radovan Karadzic, til å overgi seg til krigsforbryterdomstolen i Haag av hensyn til alle serbere, Serbia og Republika Srpska.

– Det er avgjørende å få slutt på dette og fjerne byrden fra vårt folk. De er ikke helter, de har aldri vært helter, og de har gjort at hele landet blir beskyldt fordi de nekter å overgi seg til retten, sa Dodik.

Mladic skjuler seg trolig i Serbia, mens mange tror at Karadzic beveger seg mellom Serbia, Bosnia og Montenegro.

Serbia frikjent Myndighetene uttrykte beklagelsen og oppfordringen om å overgi seg to dager etter at Serbia ble frikjent for det direkte ansvaret for folkemord i Bosnia. Men den internasjonale domstolen i Haag, ICJ, fant at Serbia ikke hadde gjort det de kunne for å hindre folkemord.

Etter dommen er Republika Srpska kommet i søkelyset som antatt ansvarlig for massakren i Srebrenica og andre krigsforbrytelser i Bosnia under krigen mellom 1992 og 1995.

STR